DEPONIE SMÍCHOV

DEPONIE SMÍCHOV

Prodej materiálu

Písek maltový 0 – 4 370,- / tuna + DPH skladem
Písek betonářský 0 – 4 380,- / tuna + DPH skladem
Písek zásypový 0 – 16 310,- / tuna + DPH skladem
Kačírek  4 – 8 – 2x praný 890,-/ tuna + DPH skladem
Kačírek 8 – 16 – 2x praný 890,- / tuna + DPH skladem
Kačírek 16-32 – 2x praný 890,- / tuna + DPH skladem
Štěrk – lomový kámen 0 – 2 340,- / tuna + DPH na objednávku
Štěrk – lomový kámen 0 – 4 340,- / tuna + DPH skladem
Štěrk – lomový kámen 4 – 8 650,- / tuna + DPH skladem
Štěrk – lomový kámen 2 – 5 570,- / tuna + DPH na objednávku
Štěrk – lomový kámen 8-16 520,- / tuna + DPH skladem
Štěrk – lomový kámen 16 – 32 520,- / tuna + DPH skladem
Štěrk – lomový kámen 32 – 63 520,- / tuna + DPH na objednávku
Štěrk – lomový kámen 0 – 32 390,- / tuna + DPH na objednávku
Štěrk – lomový kámen 0 – 63 390,- / tuna + DPH na objednávku
Štěrk – lomový kámen 63 – 125 510,- / tuna + DPH na objednávku
Štěrk – lomový kámen 63 – 200 690,- / tuna + DPH na objednávku
Ostatní materiál Smluvní ceny

Na objednávku Vám sypké materiály napytlujeme do BIG-BAG žoků apod.