Deponie Smíchov

Příjem stavebních odpadů

Katalogové číslo odpadu

Název druhu odpadu

Kategorie odpadu

Cena za tunu bez DPH

17 01 07

Směsi, nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedených pod číslem 170106

O

330,- Kč

    

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

290,- Kč

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod čísle 17 03 01                         

O

380,- Kč

    

Ceny jsou platné pro kusovitost materiálu do 500mm

V případě kusovitosti nad 500mm je účtován příplatek ve výši 100,-Kč / tuna za celý náklad

Náklad dovezený vozy vyšší celkové hmotnosti, než je nosnost váhy v provozovně „deponie Smíchov“ bude účtován následovně:

Nákladní automobil se čtyřmi nápravami – dohodnutá váha nákladu = 24 tun

Nákladní automobil – tahač + návěs         – dohodnutá váha nákladu = 32 tun

Přívěs za nákladní automobil se dvěma nápravami – dohodnutá váha nákladu = 12 tun

Přívěs za nákladní automobil se třemi nápravami   – dohodnutá váha nákladu = 18 tun