DEPONIE SMÍCHOV

DEPONIE SMÍCHOV

Příjem stavebních odpadů

Katalogové číslo odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu Cena za tunu bez DPH
17 01 07 Směsi, nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedených pod číslem 170106 O 420,- Kč
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 340- Kč
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod čísle 17 03 01 O 540,- Kč
 17 01 07  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek neuvedené pod č. 17 01 06 s příměsí porobetonu více než 50%  O 680,-Kč
Ceny jsou platné pro kusovitost materiálu do 500mm V případě kusovitosti nad 500mm je účtován příplatek ve výši 100,-Kč / tuna za celý náklad Náklad dovezený vozy vyšší celkové hmotnosti, než je nosnost váhy v provozovně „deponie Smíchov“ bude účtován následovně: Nákladní automobil se čtyřmi nápravami – dohodnutá váha nákladu = 24 tun Nákladní automobil – tahač + návěs         – dohodnutá váha nákladu = 32 tun Přívěs za nákladní automobil se dvěma nápravami – dohodnutá váha nákladu = 12 tun Přívěs za nákladní automobil se třemi nápravami   – dohodnutá váha nákladu = 18 tun