DEPONIE SMÍCHOV

DEPONIE SMÍCHOV

Ceník odvozu odpadu

Ceník přistavení a odvoz kontejnerů, likvidace odpadu a suti.

Paušální cena obsahuje přistavení, pronájem a odvoz kontejneru i poplatek za likvidaci odpadu.

kontejner3m3, max 4tstavební suť3.050,- Kč+ 21% DPH
kontejner6m3, max 8tstavební suť5.550,- Kč+ 21% DPH
kontejner3m3, max 4tvýkopová zemina2.650,- Kč+ 21% DPH
kontejner6m3, max 8tvýkopová zemina4.450,- Kč+ 21% DPH
kontejner3m3, max 4tnetříděný odpad4.450,- Kč+ 21% DPH
kontejner6m3, max 4tnetříděný odpad5.650,- Kč+ 21% DPH
kontejner9m3, max 4tnetříděný odpad6.650,- Kč+ 21% DPH
kontejner12m3, max 4tnetříděný odpad7.650,- Kč+ 21% DPH
kontejner22m3, max 4tnetříděný odpad14.250,- Kč+ 21% DPH
cena za1m3asfaltová lepenka4.900,- Kč+ 21% DPH

Likvidace nebezpečných odpadů, kapalin a kalů

smluvní ceny
*netříděný odpad – rozumí se objemný stavební nebo komunální odpad bez příměsí suti nebo zeminy. V případě většího podílu suti nebo zeminy v kontejneru na netříděný odpad než 10% jsme nuceni účtovat paušální poplatek 990,-Kč / kontejner za dodatečné vytřídění odpadu.

V případě většího počtu objednaných kontejnerů na stejném místě lze dohodnout výrazné slevy, v závislosti na lokalitě.

Dispečink: 608 706 297 nebo 241 910 223

paušální cena již obsahuje všechny náklady na dopravu, skládkovné apod.